Lid zijn van Kanaria Torhout is goedkoop

Voor het lidgeld ( toepassing sociaal tarief ) krijgt men :

1.Driemaandelijks tijdschrift “Canaria”.

2. Maandelijkse informatievergaderingen.(met uitzondering juni en juli)

3. Jaarlijkse prijskamp (waardevolle geschenken voor deelnemers en helpers)

4. Jaarlijkse inenting van de vogels tegen de gevreesde kanariepokken.

5. Diverse gelegenheidsactiviteiten.


Kanaria Torhout : nieuw werkjaar (1-10-2022 tot 30-09-2023). Betaling per overschrijving wordt aangeraden.

REKENING NR BE30 0682-1981-0111 met vermelding van uw naam ( + eventueel  aantal bestelde ringen ).