Privacyverklaring Kanaria Torhout

1. Door het gebruik van bepaalde onderdelen van deze site (contactformulier) geeft u informatie door die toelaat u als persoon te identificeren en te contacteren. Dat gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als u daar toestemming voor geeft. De mail en aldus u gegevens die via het contactformulier worden verstuurd, worden in het gebruikte contentmanagementsysteem niet bewaard. De mail en uw gegevens komen enkel terecht bij de secretaris van
Kanaria Torhout. De secretaris noteert uw naam en emailadres om op uw mail te antwoorden, doch uw verstuurde mail, via het contactformulier, wordt niet bewaard.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data ProtectionRegulation of ‘GDPR’) ( voor meer info zie . https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_nl 
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van  Kanaria Torhout. Onze vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website.
Door gebruik te maken van deze website accepteert u dit privacybeleid.

2. Wanneer u lid wordt ,welke gegevens vragen wij en met welke bedoeling?
Gegevens : naam en voornaam – adres – telefoon/GSM – email.
Redenen : Aanmaak van een ledenlijst  ( in een word of Excel bestand )
- versturen van ons driemaandelijks tijdschrift “Canaria”;
- versturen van de uitnodigingen voor de maandelijkse vergaderingen;
- bestelling van ringen;
- verschaffen van nuttige info.

U hebt altijd het recht om de bewaarde persoonsgegevens bij de secretaris: op te vragen en na te zien, te wijzigen of te schrappen. Dit is mogelijk door gebruik te maken van het contactformulier of te mailen naar alain.louagie@telenet.be.

Als lid van Kanaria Torhout wordt u in het gebruikte contentmanagementsysteem als gebruiker aangemaakt waardoor u de mogelijkheid hebt om in te loggen en aldus toegang te krijgen tot bepaalde beveiligde onderdelen van de website. Wanneer u geen lid meer bent van Kanaria Torhout, wordt u als gebruiker uit het contentmanagementsysteem verwijderd. Wanneer u beslist om niet langer lid te zijn van Kanaria Torhout worden uw contactgegevens in de ledenlijst nog 2 jaar door de secretaris bijgehouden.

3. Kanaria Torhout verbindt zich om geen persoonsgegevens van de leden ter beschikking te stellen aan derden (firma’s voor commerciële doeleinden).
Kanaria Torhout is echter wettelijk verplicht om persoonsgegevens verbonden aan ringnummers op verzoek aan bevoegde diensten te verstrekken zoals het Federaal Voedselagentschap (vogelgriep, pseudo-vogelpest,…).

4.Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard, zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.Via uw computer en de website https://www.kanariatorhout.be/  kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Alle medewerkers van Kanaria Torhout zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

5. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heb taltijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit(GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Emailadres =  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6.Wijziging aan de privacyverklaring Kanaria Torhout.

Kanaria Torhout kan zijn  privacyverklaring steeds aanpassen.